بغض های بی صدا...

...پرم از بغض...بغض هایی که نمی شکنند...پرم از بغض های بیصدا

 

زن که باشی،

عاقبت یک جایی، یک وقتی به قول شازده کوچولو

دلت اهلیهِ یک نفر می شود!...

و  دلت،

برای نوازش هایش تنگ می شود؛ حتی برای نوازش نکردنش!

تو می مانی و دلتنگی ها،

تو می مانی و قلبی که لحظه های دیدار تندتر می تپد. سراسیمه می شوی،

بی دست و پا می شوی، دلتنگ می شوی،

دلواپس می شوی،

دلبسته می شوی؛

و می فهمی،

نمی شود "زن" بود و عاشق نبود...


| 23:28 | نازنین | |

www . night Skin . ir